İş Güvenliği

İş Güvenliği

Kuruluşumuz İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun bir faaliyet yürütmektedir. Bununla ilgili Sağlık ve Güvenlik Kurullarını oluşturmuş, risk analizlerini gerçekleştirmiştir. Tesisimiz ve iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartlarını sağlayarak çalışanların sağlığı ve iş sürekliliğimiz güvence altına alınmıştır. Kişisel Koruyucuların temini ve kullanımı denetlenmekte, ekipmanların periyodik muayeneleri yetkili ve akredite kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Termal konfor şartları, ergonomi gibi verimliliğe de katkısı bulunan koşullar sürekli gözlem altındadır. Tüm çalışanlarımızın periyodik sağlık muayeneleri anlaşmalı kurum tarafından takip edilir. Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli eğitim almaktadır. Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak için OHSAS 18001 standardına uygun olarak belgelendirilmiştir. Çalışanlarımızın olası risklere karşı korunması için gerekli kurallar belirlenmiş ve eğitimler ile tüm çalışanlar bilgilendirilmiştir. Tüm çalışanlar kendi görev alanları içerisinde bu kuralları uygulamakla yükümlüdür.