Patent & Marka

Ürettiğimiz değerlere ve markamıza değer veriyoruz. Sınaî Mülkiyet Haklarına saygı gösteriyor sahip olduğumuz patentler ile üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkımızı yerine getiriyoruz.

http://www.espacenet.com/index.en.htm
Marka tescili No: 74086