Politika

Kalite Politikası
AN-EL Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri A. Ş. müşterilerinin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek kalite seviyesinde ürün ve hizmetleri sunarak pazar payını ve rekabet gücünü arttırmak amacındadır.

Ürün alanımızda kalitede lider olabilmek ve ekonomik, teknik gereksinimlere en uygun yaklaşımları gerçekleştirmek AN-EL yönetimi tarafından hedeflenmiştir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi referans standart seçilmiştir. Tüm birimler ve her kademedeki çalışanların, belirlenen politika ve uygulamalara katılması sağlanacaktır.

AN-EL bu amaçları gerçekleştirmek için çalışanlarına çağdaş organizasyon altyapısı, bina ortamı, donanım/yazılım, destek hizmetleri ve eğitim gibi imkânları sağlar.

Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi AN-EL Yönetimi tarafından yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için vazgeçilmez bir koşul olarak görülmektedir.

Küresel ısınma ile mücadelede enerji verimliliği konusunda çözümler ve önlemleri takip ederek, bu konudaki bilgileri iletişim içinde olduğu müşteri, tedarikçi ve çalışanlarını bilinçlendirmeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk bilinci oluşturulacaktır.

Kalite sistemimizin etkinliği, müşteri şikâyetlerinin azalması, ürün güvenilirliğinin artması, teknolojik gelişimimiz ve verimliliğimizin artması konusundaki kararlılığımız sürdürülecek, kalite hedeflerimiz belirlenecek ve kayıt altına alınacaktır.

Kalite Politikamızdan önemli başlıklar;

 • Tasarım çalışmalarının Patent ile belgelendirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve şikâyetlerin azaltılması,
 • İlgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve standartlara uygunluğu,
 • Uygun olmayan ürün / yarı mamul ve firelerin azaltılmasını,
 • Pazar payının arttırılmasını,
 • İnsan kaynakları sirkülâsyonunun azaltılması ve personel eğitimlerinin arttırılmasını,
 • Ürün çeşitliliğindeki artışın devam ettirilmesi

İçerecek şekilde ve ölçülebilir olacaktır.

Kalite Politikası ve hedeflerimizin; kuruluş içinde iletilmesi, anlaşılması ve kuruluşun amacına uygunluğu için sürekli gözden geçirilmesi sağlanacaktır. Kalite sistemimiz sürekli geliştirilecek, etkinliği sürekli iyileştirilerek gözden geçirilecek ve tüm çalışanların katımı ile sürekli dinamik tutulacaktır.

Rev. No: 02, Rev. Tarihi: 01.03.2010, Onay: T.FIRAT, M.FIRAT

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Beyaz eşya sektörü için elektrikli komponentler (Çevirmeli Anahtar, Tuşlu Anahtarlar, Sürgülü Anahtarlar ve Gösterge Lambaları) üreten An-El Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. çevre kirliliğini önlemeyi ve tüm çalışanlar, taşeronlar ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. An-El A.Ş. bu taahhüdü yerine getirmek üzere bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayacak ve devamlılığını sağlayacaktır.

An-El A.Ş. çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

An-El A.Ş., ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman çevre ve iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır. An-El A.Ş. şu taahhütlerde bulunmaktadır:

 • Tüm çalışanların, taşeronların ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak.
 • Organizasyon içinde etkili çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım programları oluşturmak ve sürdürmek.
 • Yürürlükteki tüm çevre, iş sağlığı ve güvenliği yasaları ve düzenlemeleri ile uyumlu olmak.
 • Organizasyon kapsamındaki riskleri değerlendirmek ve uygun kontrol önlemlerini almak.
 • Çalışanların çevre ve iş sağlığı ve güvenliği hassasiyetini arttırmak ve yönetim sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesi için yıllık bir yönetim programı oluşturmak.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.
 • Çalışanların düzenli olarak sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamak.
 • Ucuz atlatma, hafif yaralanma ve iş günü kayıplı kaza gibi tüm olayları araştırmak ve gerekli düzeltici / önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Mevcut ve yeni proses ile hammaddelerimizin çevresel etkilerini göz önüne almak.
 • Kullanım aşamasındaki çevresel etkileri azaltmak için, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ortak projeler yapmak.
 • Tedarikçilerimizin çevresel politikalarını; hammadde alırken göz önünde bulundurmak ve geri kazanılmış veya geri kazanılabilir ürün kullanmalarını teşvik etmek.
 • Üretim prosesimizde yasaklanmış olan maddeleri kullanmamak.

An-El A.Ş. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, sürekli iyileşmenin sağlanabilmesi amacıyla düzenli olarak gözden geçirilerek, güncel tutulacaktır.

Rev. No: 01, Rev. Tarihi: 10.07.2013, Onay: T.FIRAT, M.FIRAT